عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان قزوین

استان قزوین

 مدیر اجرایی: آقای ناظم الله فرهادی
ادرس: قزوین فلسطین شرقی حدفاصل توحید و چهار راه پادگان پلاک ۸۵
ثابت:۳۳۳۲۸۳۲۴
همراه:۰۹۱۰۰۴۵۳۵۹۱
ایمیل: imaths.qazvin@gmail.com