عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان مازندران

استان مازندران

 

آقای ابوالفضل خداشناس                    مدیر اجرای شهر ساری

آدرس: ساری، بلوار خزر، دریای 6

 

خانم قنبری                                     مدیر اجرایی شهر چالوس

آدرس: چالوس- محوطه کاخ خیابان دانش 1 پلاک 

ایمیل:saharghanbari1980@yahoo.com 

 

خانم انصاری                                مدیر اجرایی شهر رامسر

آدرس: رامسر - میدان امام ساختمان احمد نژاد، خانه کودک

ایمیل: ZAHRAANSSARI@YAHOO.COM

 

خانم نازنین ناطقی     مدیر اجرایی شهر تنکابن

آدرس: تنکابن، خیابان طالقانی، خیابان انقلاب، پلاک 54