عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان تهران

استان تهران

آقای دکتر سید صادق بحرینی
تهران-میدان گلها خ دوم شرقی. خ مرداد کوچه ارشد پ5  
ایمیل: bahreini58@yahoo.com 
ثابت: 
02188011002  
02188012731  
02188014136  
همراه: 
09030549008