عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

آقای احسان ابراهیم زاده                مدیر اجرایی مشهد

آدرس: خراسان رضوی - مشهد بلوار جلال آاحمد  جلال 68 پلاک 291/1

ایمیل:  ehsan.eb58@gmail.com

 

خانم لطفی                                   مدیر اجرایی نیشابور

آدرس: خراسان رضوی - نیشابور- میدان آزادی ابتدای فردوسی شمالی روبروی مخابرات پلاک 498

ایمیل: zeynabjafari30@yahoo.com

 

خانم محمد نژاد                          مدیر اجرایی قوچان 

آدرس: قوچان- خیابان امام خمینی خیابان جامی جامی2 پلاک6

ایمیل: s.mohamadnezhad1994@gmail.com

 

خانم مریم بیلساز                   مدیر اجرایی شهر سبزوار

آدرس: سبزوار، خیابان رازی، بلوار دکتر سیادتی، جنب دانشگاه پیام نور

 

خانم سمیه فرح بخش          مدیراجرایی شهرتربت جام

آدرس: تربت جام خیابان شهرداری بیست ودو بهمن 3 پلاک 85