عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان بوشهر

استان بوشهر

 

دکتر محمد قاسم زارع                               مدیر اجرایی استان بوشهر
آدرس: برازجان- بلوار آیت الله طالقانی حدفاصل میدان فردوسی و بیمارستان جنب بانک رسالت  
ایمیل: imaths.bushehr@gmail.com