عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - شرق مازندران

روز شمار ترم جدید آی مت

شرق مازندران

شرق مازندران

 

 دکتر محسن حاجی تبار                           مدیر اجرایی شرق مازندران(بابل.قائمشهر.جویبار)

آدرس: بابل. خ امیرکبیر شرقی. فردوس 2. سماء 10(اولین کوچه سمت راست) پلاک 33. موسسه عطرک

ایمیل: hajitabar62@gmail.com 
ثابت: 32320543-011
همراه: 6732737-0911

 

آقای عبدالله لازری                                   مدیر اجرایی شرق مازندران(ساری)

آدرس: ساری- بلوار پاسداران کوچه رفیع ساختمان دیبا طبقه 4واحد 10

ایمیل: westmazandimaths@gmail.com

ثابت: 33300796-011

همراه: 2558194-0911

 

آقای ایمنی                                           مدیر اجرایی شرق مازندران(بهشهر)

آدرس: مازندران - بهشهر خیابان شهید بهشتی جنب اداره گاز و دارایی کوچه پژوهش

ایمیل:hooshmand.khalagh@gmail.com

ثابت: 34527537-011

همراه:8766147-0939

 

خانم تبریزیان                                       مدیر اجرایی شرق مازندران(بابلسر)

آدرس:  مازندران- بابلسر خیابان باغ فلاحت کهن 12

ایمیل: Ucmasmazandbabolsar@gmail.com

ثابت: 35336986-011

همراه: 5863063-0911

 

خانم نیکجو                                        مدیر اجرایی شرق مازندران(سیمرغ)

آدرس: مازندران - سیمرغ شهر کیا کلا چهارراه فرمانداری کوچه مخابرات خیابان محمد کشوری 

ایمیل: s-nikjoo@yahoo.com

ثابت: 42351190-011

همراه: 2140875-0911

 

خانم ذبیحی                                   مدیر اجرایی شرق مازندران(میان درود)

آدرس:مازندران-شهرستان میاندرود-سورک-جنب فرمانداری- آموزشگاه علمی هزاره سوم

ایمیل: zabihirazieh@yahoo.com   

همراه:2256359-0911

 

خانم عالیشاه                              مدیر اجرایی شرق مازندران(سوادکوه)

آدرس:مازندران- سوادکوه- زیر آب - خیابان 17 شهریور - کوچه شهید داودی پلاک 4

ایمیل: alishah.maede@yahoo.com

همراه:1021566-0910