عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

شرق مازندران

شرق مازندران

اطلاعات شرق مازندران
مدیر اجرایی: دکتر محسن حاجی تبار
ادرس: بابل. خ امیرکبیر شرقی. فردوس 2. سماء 10(اولین کوچه سمت راست) پلاک 33. موسسه عطرک
ثابت: 01132320543
همراه: 09116732737
ایمیل: hajitabar62@gmail.com