عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

شهرهای استان تهران

شهرهای استان تهران

آقای دکتر ناصر برخوردار
تهران- فلکه دوم تهرانپارس خیابان جشنواره بعد از چهارراه سیدالشهدا جنب پارک شهید معینی نژاد پلاک 85 موسسه اترک  
ایمیل: barkhordar.naser@gmail.com  
ثابت: 
02177140943  
همراه: 
09106801262