عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان یزد

استان یزد

آقای دکتر حیدر اسلامی
یزد- صفاییه-میدان فرهنگ به سمت میدان عالم - بلوار پروفسور حسابی- بعد از پلیس 10+ 
ایمیل: batoul.barfeh@gmail.com 
ثابت: 
03538216851  
همراه: 
09101924414