عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان اصفهان

استان اصفهان

 

آقای دکتر احمد علی بابایی                      مدیر اجرایی اصفهان
اصفهان، دروازه دولت، ارگ جهان نما، فاز۴، طبقه چهارم، واحد۳
ایمیل: ahmadalibabaee@gmail.com