عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان اصفهان

روز شمار ترم جدید آی مت

استان اصفهان

استان اصفهان

 

آقای دکتر احمد علی بابایی                      مدیر اجرایی اصفهان
اصفهان، دروازه دولت، ارگ جهان نما، فاز۴، طبقه چهارم، واحد۳
ایمیل: ahmadalibabaee@gmail.com

ثابت: 31318057-031

همراه: 2720828-0938