عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان اصفهان

استان اصفهان

آقای دکتر احمد علی بابایی
اصفهان، دروازه دولت، ارگ جهان نما، فاز۴، طبقه چهارم، واحد۳
ایمیل:isf.imaths@gmail.com  
ثابت: 
03131318057
همراه: 
09382720828