عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

دکتر حسین نوروزی
ارومیه.خیابان آزادگان 1. کوچه 5 نیلوفر.پ9
ایمیل:hnorouzi61@yahoo.com  
ثابت: 
33448861
همراه: 
09145416063