عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان کرمان

استان کرمان

خانم الهه فولادی                   مدیر اجرایی شهر کرمان
آدرس : کرمان-بزرگراه امام رضا حد فاصل بلوار پرستار و پل کوثر کمی بعد از سرجنگلداری 2 
 

 خانم محبوبه نخعی                مدیر اجرایی شهر زرند

آدرس: کرمان زرند شهرک امام خیابان میعاد کوچه شماره 2

خانم منا حجتی                          مدیر اجرایی شهر رفسنجان

آدرس: کرمان، رفسنجان، خیابان شریعتی شرقی کوچه 15 پلاک 99

آقای علی علائی                         مدیر اجرای شهر انار

آدرس: شهر انار، بلوار یادگار امام 4 ( آزادگان شمالی 7 فرعی اول پلاک 13)

خانم فاطمه علی اکبری           مدیر اجرایی شهر بابک

آدرس: شهر بابک، خیابان 17 شهریور، ابتدای بلوار امام رضا