عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان چهارمحال و بختیاری

روز شمار ترم جدید آی مت

استان چهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و بختیاری

 

آقای فرهاد خدادوستان
شهر کرد- بلوار حافظ شمالی، خیابان سرباز، جنب مجتمع لاله، مجتمع بزرگ آموزش امید  
ایمیل:farhad_khodadostan@yahoo.com  
ثابت:   33333758-038 -33335839-038                                                         
همراه: 3811995-0913