عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان زنجان

استان زنجان

دکتر مرتضی بیات
زنجان.سعدی شمالی .کوچه مقدم پلاک ۱۲
ایمیل:baayyaatt@gmail.com  
ثابت: 
024-33548830
همراه: 
09127419627