عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان سمنان

استان سمنان

 

آقای احمد فخاریان                            مدیر اجرایی (سمنان-شاهرود)
آدرس : سمنان ميدان نماز ، خيابان شهيد فدايي ، روبروى فروشگاه اتكا پلاك ٣٩ موسسه انديشه ورزان جوان 
ایمیل:newdyme95@gmail.com  

 

خانم طباطبایی                                            مدیر اجرایی گرمسار

آدرس: گرمسار- خیابان سیادت نبش کوچه هفتم شرقی

ایمیل: srtteim@gmail.com

 

خانم ناظم نژاد                                            مدیر اجرایی دامغان

آدرس: دامغان - چهار راه باغ عالمی خیابان ابوریحان نرسیده به میدان شاهچراغی 

ایمیل: mnazmnzhad@gmail.com