عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان لرستان

روز شمار ترم جدید آی مت

استان لرستان

استان لرستان

 

خانم نورالهی                               مدیر اجرایی لرستان(خرم آباد)                         

  آدرس : خرم آباد میدان 22 بهمن فاز یکم کوچه هنردوم تقاطع دوم 

  ایمیل: imath.khorramabad@gmail.com

  ثابت: 33205529-066

 همراه: 6618624-0916

 

خانم امجدی                                  مدیر اجرایی لرستان(بروجرد)

 آدرس: بروجرد- چهار راه تختی ابتدای کوچه نسترن پلاک 34

 ایمیل: Amjadigita@yahoo.com

 ثابت: 42502291-0662 

همراه: 7139728-0916