عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان گیلان

استان گیلان

آقای سید محمد حسین قوامی
رشت- خ معلم میدان سر گل خ شمسی پور . ساختمان شرکت سرمایه گذاری گیلان طبقه 4 مرکز آموزشی رشد اندیشه  
ایمیل: roshdeandish@gmail.com  
ثابت: 
01333586500  
01333586700  
همراه: 
09111488617