عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان کردستان

استان کردستان

 

خانم پرتو اندازان                        مدیر اجرایی شهر سنندج
سنندج- بالاتر از استانداری روبروی بانک سپه مهد کودک قاصدک  
ایمیل: imath.partoandish.kurdestan@gmail.com  

  

خانم سروه رحیمی نیا               مدیراجرایی شهر مریوان

آدرس: مریوان محله چهارباغ جنب مسجد وتکیه چهار باغ