عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان کهگیلویه و بویراحمد

استان کهگیلویه و بویراحمد

 

آقای سید حمید رضا حسینی                    مدیر اجرایی کهگیلویه و بویر احمد
یاسوج_ترمینال قدیم_خیابان ابن سینا5_آموزشگاه علمی آراد عرفان 

آدرس سایت استانی : http://www.kbimaths.ir
ایمیل: kb.imaths@gmail.com