عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان کهگیلویه و بویراحمد

روز شمار ترم جدید آی مت

استان کهگیلویه و بویراحمد

استان کهگیلویه و بویراحمد

 

آقای سید حمید رضا حسینی                    مدیر اجرایی کهگیلویه و بویر احمد
یاسوج- خ معلم ، معلم ۳ آموزشگاه علمی آزاد عرفان  
دفتر دوم: یاسوج خیابان شهید منتظری نبش چهار راه معاد  

آدرس سایت استانی : http://www.kbimaths.ir
ایمیل: kb.imaths@gmail.com  
ثابت:   33228289-074 - 33332349-074 
همراه: 3414649-0917