عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان کهگیلویه و بویراحمد

استان کهگیلویه و بویراحمد

آقای سید حمید رضا حسینی
یاسوج- خ معلم ، معلم ۳ آموزشگاه علمی آزاد عرفان  
دفتر دوم: یاسوج خ شهید منتظری نبش چهار راه معاد  

آدرس سایت استانی : http://www.kbimaths.ir


ایمیل: kb.imaths@gmail.com  
ثابت: 
07433228289  
07433332349  
همراه: 
09173414649