عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان کرمانشاه

استان کرمانشاه

آقای محمد رئوف محمودی                           مدیر اجرایی شهر کرمانشاه


آدرس: کرمانشاه-چهارراه ارشاد روبروی دبستان 13 آبان کنار چاپخانه خط خطی   
ایمیل: m.r.mahmodi1358@gmail.com   

   

آقای اصغر حسینی                                 مدیر اجرایی شهر گیلانغرب

آدرس: کرمانشاه، گیلانغرب، خیابان شیخ فضل الله نوری، محله شیرزادی

 

خانم رضوان فرید                          مدیر اجرایی شهر کنگاور

ادرس: کرمانشاه کنگاور خیابان شهید سلیمان خاطر کوچه شهیدسلطان آبادی پلاک48