عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان البرز

روز شمار ترم جدید آی مت

استان البرز

استان البرز

آقای قادر برهانی                           مدیر اجرایی البرز
کرج- خیابان بهار کوچه شرافت روبروی دبستان حضرت فاطمه (س) پلاک 123  
ایمیل: imaths.ir_alborz@yahoo.com   
ثابت:   32236890-026- 32223294-026
همراه: 1665873-0912