عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان خراسان شمالی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی

آقای علی روشن​                                        مدیر اجرایی خراسان شمالی

آدرس: بجنورد- بلوار مدرس - مدرس 56 (کوچه تالار حافظ) - سمت راست - بن بست اول   
ایمیل: imaths_khn@yahoo.com  
ثابت:   32229248-058  
همراه: 8702860-0938