عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی

آقای علی روشن​                                        مدیر اجرایی خراسان شمالی

آدرس: بجنورد- بلوار استقلال- استقلال 11 پلاک 20 آموزشگاه سگال  
ایمیل: imaths_khn@yahoo.com  
   

خانم سمانه محمد نژاد               مدیراجرایی شهر قوچان

آدرس: قوچان خیابان امام خمینی خیابان جامی جامی2پلاک6