عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی

آقای علی روشن​ 

بجنورد- بلوار مدرس - مدرس 56 (کوچه تالار حافظ) - سمت راست - بن بست اول   
ایمیل: imaths_khn@yahoo.com  
ثابت: 
05832229248   
همراه: 
09388702860