عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان همدان

روز شمار ترم جدید آی مت

استان همدان

استان همدان

 

آقای دکتر صفی‌الله صفائی                                      مدیر اجرایی همدان
همدان-ضلع جنوبی میدان پیش آهنگی ( 13 آبان )، ابتدای بلوار خرم رودی، کوچه تمار پلاک 33  
ایمیل: imaths.hamedan@gmail.com   
ثابت:   38233816-081  
همراه: 1480460-0912