عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان همدان

استان همدان

 

آقای دکتر صفی‌الله صفائی                                      مدیر اجرایی همدان
آدرس :همدان-ضلع جنوبی میدان پیش آهنگی ( 13 آبان )، ابتدای بلوار خرم رودی، کوچه تمار پلاک 33  
ایمیل: imaths.hamedan@gmail.com   

 

خانم دکتر لیاقتی                                                مدیر اجرایی شهر تویسرکان 

  آدرس: تویسرکان- بلوار حیقوق نبی- دانشگاه آزاد اسلامی مجتمع موسسه آزاد سما