عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان همدان

استان همدان

آقای دکتر صفی‌الله صفائی
همدان-ضلع جنوبی میدان پیش آهنگی ( 13 آبان )، ابتدای بلوار خرم رودی، کوچه تمار پلاک 33  
ایمیل: imaths.hamedan@gmail.com   
ثابت: 
08138233816   
همراه: 
09121480460