عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان مرکزی

استان مرکزی

 

خانم  شمس کلاهی                       مدیر اجرایی شهرهای اراک،ساوه و شازند
اراک-خیابان شریعتی فلکه فرمانداری کوچه سلطانی مهدکودک و پیش دبستانی فرزانگان موسسه کودک کوشا  
ایمیل: zahrashamskolahi.zs@gmail.com  

   

خانم مریم آقامحسنی                               مدیر اجرایی شهر محلات

محلات-خیابان 15 خرداد رو به روی اداره برق جنب عکاسی چشمک