عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

انتقادات و پیشنهادات

والدین گرامی : ضمن تشکر از شما خواهشمند است نظرات ( انتقاد یا پیشنهاد ) خود را در راستای اعتلای اهداف موسسه ، از طریق فرم ذیل و اعلام مشخصات کامل به همراه شماره تماس یا ایمیل( درصورت نیاز به ارتباط موسسه ) ارسال نموده تا در حداقل زمان نسبت به پاسخ از طریق بخش نظارت و ارزيابي موسسه اقدام گردد .