عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - مقالات

روز شمار ترم جدید آی مت

با ارزش‌ترین چیزی که برای فرزندانمان خرج می‌کنیم ” وقت ” است (3/3).

با ارزش‌ترین چیزی که برای فرزندانمان خرج می‌کنیم ” وقت ” است (3/3).

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران imaths بازی و ریاضی

ادامه مطلب