عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - اخبار

روز شمار ترم جدید آی مت

تجلیل از کودکان برتر مسابقات جهانی ۲۰۲۰ در استان قزوین

تجلیل از کودکان برتر مسابقات جهانی ۲۰۲۰ در استان قزوین

ادامه مطلب
حضور  جناب آقای داود محمدی رياست محترم كميسيون در دفترمرکزی آی مت استان قزوین

حضور جناب آقای داود محمدی رياست محترم كميسيون در دفترمرکزی آی مت استان قزوین

ادامه مطلب
دیدار جناب آقای زاده باقری با جناب سرهنگ داوودی ریاست شورای شهر قزوین

دیدار جناب آقای زاده باقری با جناب سرهنگ داوودی ریاست شورای شهر قزوین

ادامه مطلب
سفر جناب دكتر مسعود زاده باقري به استان قزوین

سفر جناب دكتر مسعود زاده باقري به استان قزوین

ادامه مطلب