عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - برگزاری جشنواره کشوری شادی و نشاط ایمت(پک قرمز)- شیرازشهریور 98

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۵ شهریور ۹۸

برگزاری جشنواره کشوری شادی و نشاط ایمت(پک قرمز)- شیرازشهریور 98

برگزاری جشنواره کشوری شادی و نشاط ایمت (پک قرمز)-شیراز-پنجم شهریور98

با حضور  اعضای هیات مدیره ،مقامات سیاسی ، مدیران اجرایی کلیه استانها و میهمانان این جشنواره از سراسر کشور

 

       

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) فستیوال جهانی شادی و نشاط ایمت 2020 فستیوال کشوری شادی و نشاط ای مت شیراز