عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - اختتامیه جشنواره کشوری شادی و نشاط ایمت_شیراز شهریور 98

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۶ شهریور ۹۸

اختتامیه جشنواره کشوری شادی و نشاط ایمت_شیراز شهریور 98

 اختتامیه جشنواره کشوری شادی و نشاط ایمت شیراز شهریور 98

با حضور  اعضای هیات مدیره ،مقامات سیاسی ، مدیران اجرایی کلیه استانها و میهمانان این جشنواره از سراسر کشور و دیگر شخصیت ها و مسئولین دعوت شده در مراسم و همچنین همراه با اهداء جوایز و تندیس وتقدیرنامه برگزار شد.

 

        

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) فستیوال جهانی شادی و نشاط ایمت 2020 فستیوال کشوری شادی و نشاط ای مت شیراز